projekty urbanistyczne

Nowe Centrum Dzielnicy Wawer
FUZJA – etap 1
Hałda – Parking Wielopoziomowy
Narodowe Centrum Sportów Lodowych
FUZJA
Tereny dawnej cementowni Jaworzno-Szczakowa
ulica tumska
osaka air(is)land
kopalnia michał
plac rady europy
plac wolności
plac piłsudskiego