projekty urbanistyczne

FUZJA – etap 1 – Budynki historyczne z placem
Hałda – Parking Wielopoziomowy
Narodowe Centrum Sportów Lodowych
FUZJA – rewitalizacja dawnej fabryki Scheiblera w Łodzi
Tereny dawnej cementowni Jaworzno-Szczakowa
ulica tumska
osaka air(is)land
kopalnia michał
plac rady europy
plac wolności
plac piłsudskiego