Pawilon Artystyczny

Zamknięty konkurs na opracowanie koncepcji pawilonu artystycznego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

  • lokalizacja: Warszawa
  • architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
  • współpraca autorska: Agnieszka Szewera, Jarosław Przybyłka, Michał Sokołowski
  • projekt: 2010

Tymczasowy pawilon wystawowy jest zarazem obiektem funkcjonalnym – ramą dla zmiennych wydarzeń związanych z Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Narodowym Instytutem Audiowizualnym, jak również obiektem emblematycznym – symbolem, znakiem rozpoznawalnym w zmiennym kontekście różnych lokalizacji. Świadomie zapożyczono formę sklepień z projektu Muzeum Sztuki Nowoczesnej autorstwa Christiana Kerez’a, aby projektowany pawilon stał się rodzajem zapowiedzi powstającego Muzeum, a następnie satelitą działającego obiektu.Pawilon jest przestrzenią otwartą – zrezygnowano z wydzielania zamkniętych kubatur, aby zapewnić pełną swobodę w przemieszczeniu się widzów, nie zdefiniowano granicy wnętrza i zewnętrza obiektu. Pawilon przybiera symboliczną formę bramy, przejścia z przestrzeni miasta w przestrzeń sztuki. Pozostawiono duży „margines” dla artystów i kuratorów dla sposobu aranżacji przestrzeni pawilonu. Miarą sukcesu planowanych przedsięwzięć artystycznych ma być przedstawiana „treść”, a sam obiekt stanowi jedynie elastyczną ramę wydarzeń oraz formalny symbol – znak w krajobrazie.

Pawilon Artystyczny -
Pawilon Artystyczny -
Pawilon Artystyczny -
Pawilon Artystyczny -
Pawilon Artystyczny -