CD Projekt

Budynek biurowo-administracyjny

Budynek biurowo-administracyjny z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu

 • Lokalizacja: Warszawa, Żerań
 • Architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
 • Współpraca autorska: Wojciech Funkiewicz, Magdalena Kołłątaj, Jan Wichrowski, Marta Boryczka, Agnieszka Kuczyńska, Agnieszka Majcher-Lisowicz, Michał Sokołowski, Michał Laskowski, Mateusz Małecki, Krzysztof Weber, Michał Gawron, Tymoteusz Sapa, Aleksandra Mazur
 • Inwestor: CD PROJEKT S.A.
 • Architektura krajobrazu: Florabo, KASS
 • Konstrukcja i instalacje: WSP Polska
 • Projekt fasady: Studio Profil
 • Drogi: Civil Transport Designers s.c.
 • Ochrona p.poż.: PROTECT
 • Powierzchnia użytkowa: budynek: 5611,12 m2
 • Projekt: 2020-2022
 • Realizacja: 2022-2024

Projektowany budynek charakteryzuje się prostą prostopadłościenną formą, co wynika z przyjętego na wstępnym etapie projektowym założenia jak najmniej agresywnej ingerencji w otoczenie oraz położenia nacisku na maksymalną efektywność i elastyczność projektowanej kubatury z punktu widzenia przeznaczenia obiektu.

Architektura budynku operuje oszczędnymi środkami wyrazu, ale równocześnie stanowi indywidualną i oryginalną kompozycję przestrzenną, odpowiadającą wytycznym z Decyzji o WZiZT. Bryła budynku jest wynikiem optymalizacji przestrzeni użytkowej w jego wnętrzu, która zaprojektowana została w taki sposób, aby zapewnić funkcjonalną i efektywną aranżację. Przyjęta głębokość traktów oraz podział okien stwarzają wiele możliwości konfiguracji i sposobów podziału powierzchni w zależności od potrzeb Inwestora, zapewniając jednocześnie doskonały dostęp do światła dziennego dla wszystkich pomieszczeń biurowych.

Budynek posiada sześć kondygnacji naziemnych użytkowych, dwie kondygnacje podziemne oraz na dachu strefę techniczną oraz strefę użytkową.

Projektowany budynek ma zapewnić nowoczesną i funkcjonalną oraz maksymalnie elastyczną przestrzeń do komfortowej pracy biurowej, z uwzględnieniem specyficznych warunków pracy przemysłu gier video, oraz sprostać ambicjom Inwestora w zakresie stworzenia architektury będącej wizytówką przyszłego kampusu CD Projekt. Aktywizacja zdegradowanej, poprzemysłowej dzielnicy Warszawy, otwartość wobec jej mieszkańców, nacisk na rozwiązania proekologiczne i niskoemisyjne oraz odpowiedzialność i troska o naturę, którymi Inwestor kieruje się inicjując przedmiotowy projekt, stanowić będą podstawowe założenia projektowe kolejnych etapów inwestycji. Niniejsza koncepcją jest próbą całościowej odpowiedzi na tak postawiony problem projektowy, z uwzględnieniem postulatów Inwestora na każdym etapie i w każdym aspekcie życia obiektu oraz w ramach wszystkich uczestniczących w jego realizacji branż.

Budynek jest przyjazny dla środowiska, co przejawia się m.in. w niskim zużyciu energii, niskiej emisji do atmosfery, stosowaniu odpowiednich przyjaznych środowisku materiałów budowlanych i urządzeń technicznych. Na etapie niniejszego projektu założono wstępnie na każdej kondygnacji nadziemnej funkcję biurową, w parterach funkcję biurową i konferencyjną.

CD Projekt -
CD Projekt -
CD Projekt -
CD Projekt -