Garaż wielostanowiskowy ze strefą rekreacyjną na dachu dla CD PROJEKT na warszawskim Żeraniu

 • Lokalizacja: Warszawa, Żerań
 • Architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
 • Współpraca autorska: Wojciech Funkiewicz, Magdalena Kołłątaj, Jan Wichrowski, Marta Boryczka, Agnieszka Kuczyńska, Agnieszka Majcher-Lisowicz, Michał Sokołowski, Michał Laskowski, Mateusz Małecki, Krzysztof Weber, Michał Gawron, Tymoteusz Sapa, Aleksandra Mazur
 • Inwestor: CD PROJEKT S.A.
 • Architektura krajobrazu: Florabo, KASS
 • Konstrukcja i instalacje: WSP Polska
 • Projekt fasady: Studio Profil
 • Drogi: Civil Transport Designers s.c.
 • Ochrona p.poż.: PROTECT
 • Powierzchnia użytkowa: 4730,2 m2
 • Projekt: 2020-2022
 • Realizacja: 2022-2024

Bryła budynku parkingu zamkniętego jest wynikiem analizy oczekiwań inwestora oraz wytycznych planistycznych wyznaczonych w Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu wydanych dla działki. Zaprojektowano bryłę składającą się z dwóch kondygnacji podziemnych oraz dwóch kondygnacji nadziemnych. Od strony zachodniej, wyeksponowanej na istniejące budynki biurowe użytkowane przez Inwestora, zaprojektowano tarasowe uskoki kondygnacji nadziemnych obsadzone roślinnością pnącą się po pionowych fragmentach ściany. Od strony południowej, przy bramie wjazdowej do garażu, zaprojektowano podcień w parterze, wyznaczający strefę wjazdową do obiektu. Od strony wschodniej zaprojektowano elewację równolegle do nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej wg. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Na dachu bryły parkingu zamkniętego znajduje się przestrzeń rekreacyjna przeznaczona dla pracowników sąsiadującego kompleksu budynków biurowych. Przestrzeń rekreacyjna na dachu została ogrodzona lekką, ażurową siatką. Od strony zachodniej zaprojektowano wejście na dach rekreacyjny z poziomu parteru w formie pochylni o nieregularnym kształcie. Cała konstrukcja parkingu zamkniętego została pokryta perforowaną blachą polerowaną o nieregularnym profilu bocznym.

Głównym zadaniem projektowanego budynku jest uzupełnienie zapotrzebowania na miejsca parkingowe związane z ciągle powiększającą się kadrą pracowniczą firmy CD Projekt. Jednocześnie obiekt ma być uzupełniony o funkcje rekreacyjne stanowiące dodatkowy atut dla pracowników oraz okolicznej społeczności. Rozwiązania zastosowane w projekcie parkingu wielokondygnacyjnego są zgodne z ambicjami inwestora do stworzenia przestrzeni charakteryzującej się nie tylko wysoką jakością rozwiązań architektoniczna – funkcjonalnych ale również będących początkiem procesu zmian w poprzemysłowej dzielnicy Warszawy. Nacisk na rozwiązania proekologiczne i niskoemisyjne oraz odpowiedzialność i troska o naturę, którymi kieruje się Inwestor inicjując przedmiotowy projekt, stanowić będą podstawowe założenia kolejnych etapów inwestycji.

Budynek biurowo-administracyjny z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu

 • Lokalizacja: Warszawa, Żerań
 • Architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
 • Współpraca autorska: Wojciech Funkiewicz, Magdalena Kołłątaj, Jan Wichrowski, Marta Boryczka, Agnieszka Kuczyńska, Agnieszka Majcher-Lisowicz, Michał Sokołowski, Michał Laskowski, Mateusz Małecki, Krzysztof Weber, Michał Gawron, Tymoteusz Sapa, Aleksandra Mazur
 • Inwestor: CD PROJEKT S.A.
 • Architektura krajobrazu: Florabo, KASS
 • Konstrukcja i instalacje: WSP Polska
 • Projekt fasady: Studio Profil
 • Drogi: Civil Transport Designers s.c.
 • Ochrona p.poż.: PROTECT
 • Powierzchnia użytkowa: budynek: 5611,12 m2
 • Projekt: 2020-2022
 • Realizacja: 2022-2024

Projektowany budynek charakteryzuje się prostą prostopadłościenną formą, co wynika z przyjętego na wstępnym etapie projektowym założenia jak najmniej agresywnej ingerencji w otoczenie oraz położenia nacisku na maksymalną efektywność i elastyczność projektowanej kubatury z punktu widzenia przeznaczenia obiektu.

Architektura budynku operuje oszczędnymi środkami wyrazu, ale równocześnie stanowi indywidualną i oryginalną kompozycję przestrzenną, odpowiadającą wytycznym z Decyzji o WZiZT. Bryła budynku jest wynikiem optymalizacji przestrzeni użytkowej w jego wnętrzu, która zaprojektowana została w taki sposób, aby zapewnić funkcjonalną i efektywną aranżację. Przyjęta głębokość traktów oraz podział okien stwarzają wiele możliwości konfiguracji i sposobów podziału powierzchni w zależności od potrzeb Inwestora, zapewniając jednocześnie doskonały dostęp do światła dziennego dla wszystkich pomieszczeń biurowych.

Budynek posiada sześć kondygnacji naziemnych użytkowych, dwie kondygnacje podziemne oraz na dachu strefę techniczną oraz strefę użytkową.

Projektowany budynek ma zapewnić nowoczesną i funkcjonalną oraz maksymalnie elastyczną przestrzeń do komfortowej pracy biurowej, z uwzględnieniem specyficznych warunków pracy przemysłu gier video, oraz sprostać ambicjom Inwestora w zakresie stworzenia architektury będącej wizytówką przyszłego kampusu CD Projekt. Aktywizacja zdegradowanej, poprzemysłowej dzielnicy Warszawy, otwartość wobec jej mieszkańców, nacisk na rozwiązania proekologiczne i niskoemisyjne oraz odpowiedzialność i troska o naturę, którymi Inwestor kieruje się inicjując przedmiotowy projekt, stanowić będą podstawowe założenia projektowe kolejnych etapów inwestycji. Niniejsza koncepcją jest próbą całościowej odpowiedzi na tak postawiony problem projektowy, z uwzględnieniem postulatów Inwestora na każdym etapie i w każdym aspekcie życia obiektu oraz w ramach wszystkich uczestniczących w jego realizacji branż.

Budynek jest przyjazny dla środowiska, co przejawia się m.in. w niskim zużyciu energii, niskiej emisji do atmosfery, stosowaniu odpowiednich przyjaznych środowisku materiałów budowlanych i urządzeń technicznych. Na etapie niniejszego projektu założono wstępnie na każdej kondygnacji nadziemnej funkcję biurową, w parterach funkcję biurową i konferencyjną.

lokalizacja: Warszawa
architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
współpraca autorska: Rafał Stefanowski, Monika Rychlicka-Borzechowska, Magdalena Tamoń-Będkowska, Karolina Stejskał, Katarzyna Bobrowska, Michał Laskowski, Mateusz Małecki, Krzysztof Weber, Michał Gawron, Tymoteusz Sapa, Aleksandra Mazur, Michał Sokołowski
architektura krajobrazu: KASS – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
konstrukcja: PKBI
instalacje: AER Polska
ochrona p.poż.: Janusz Woźniak
inwestor: Echo Investment
powierzchnia użytkowa: 13 300 m²
projekt: 2019-2020
realizacja: w budowie