gliwicką wieżę wodną uratują młodzi artysci [Gazeta Wyborcza]