adaptacja architektury poprzemysłowej polega na tym, żeby nie robić nic [Magazyn Sztuki]