Gliwickie lofty urządzone w XIX wiecznym spichlerzu otrzymały statuetkę Superjednostki. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją o nagrodzie oraz z projektem spichlerza.