Na terenie dawnej fabryki Karola Scheiblera przy ul. Tymienieckiego w Łodzi wbito pierwsze łopaty rozpoczynając budowę Fuzji – miastotwórczego projektu realizowanego przez Echo Investment.

Ten nowy fragment miasta połączy mieszkania, biura i usługi, a także nowoczesne koncepty gastronomiczne, handlowe, usługowe z przestrzenią kultury. W inwestycji powstaną również place miejskie i zielone tereny otwarte dla wszystkich.

Zobacz stronę projektu: Tymienieckiego ETAP 1