Pomieszczenie dla rowerzystów w trakcie prac wykonawczych w budynku DOT Office w Krakowie.