Zakończyliśmy projekt wnętrz nowego biura Skanska. Jest to próba opisania przestrzenią najnowszych założeń WORKPLACES BY SKANSKA. Układ funkcjonalny zapewnia jak najbardziej komfortowe środowisko pracy dla pracowników, wykonujących różne rodzaje pracy administracyjnej. „Open space”, pozwala na łatwą re-aranżację stanowisk pracy oraz umożliwia kontakt werbalny i wzrokowy pracowników. Rozmieszczenie poszczególnych stanowisk pracy organizuje podgrupy wyznaczone przez Inwestora, natomiast lokalizacja funkcji wspomagających typu salki spotkań, aneksy kuchenne, przestrzenie rekreacyjne ma za zadanie sprowokowanie do przemieszczania się wszystkich pracowników po całej kondygnacji. To w konsekwencji ma sprzyjać integracji wewnątrz firmy. Ze względu na fakt, że budynek Atrium South posiada certyfikację na poziomie LEED Platinium, powierzchnie biurowe Skanska zaprojektowano w taki sposób, żeby uzyskać najwyższy poziom LEED Platinium dla wnętrz.

Zapraszamy na stronę projektu Atrium 1 Powierzchnia Biurowa Skanska.

Można też przeczytać więcej na temat filozofii Workplaces by Skanska w ich broszurze.