Odmienność kolejnych etapów Osiedla Wizjonerów wyrażona jest również w ich identyfikacji wizualnej. Zapraszamy do galerii nowych zdjęć:
Mieszkaj w Mieście etap II