Medusa Group została zaproszona do zamkniętego konkursu na na pawilon promocyjny Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, który uświetni ceremonię przekazania polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w grudniu 2011 roku, a następnie będzie wykorzystywany przez Muzeum i Instytut do promocji wydarzeń artystycznych. Wyniki poznamy już 15 grudnia.