Historyczny budynek z 1924 roku po ingerencji w jego oryginalną strukturę, zatracił swój pierwotny charakter. Negatywna ocena stanu istniejącego skłania do zastanowienia się nad kształtem nowej przebudowy. Zachodzi potrzeba wnikliwej analizy walorów jak i elementów które należy zredukować respektując jednocześnie charakter obiektu, oraz jego marketingowy wizerunek. Wieża Wodna z uwagi na rolę dominanty w krajobrazie może stać się kolejnym symbolem, wizytówka miasta kojarzonego głownie z zabytkami i jego historią.

W trakcie kreowania bryły budynku chcemy wykorzystać największy walor widokowy wieży. Skadrowanie głównego tarasu w kierunku zabytków Pszczyny , tworzy najlepszy taras widokowy miasta. Wydzielenie odrębnych stref funkcjonalnych pozwala zwiększyć ilość odbywających się jednocześnie zdarzeń w nowo kreowanym obiekcie.

Zapraszamy do poznania projektu wieży wodnej w Pszczynie.