W Niemczech trwa inicjatywa Klopsztanga. Polska bez granic. Jest to polski program kulturalny w Nadrenii-Westfalii. Od kwietnia do grudnia w 20 miastach regionu odbędzie się ponad 70 wydarzeń.

Klopsztanga jest rewizytą Polskich artystów w Niemczech. W 2011 roku w trzynastu polskich miastach została zaprezentowana kultura Nadrenii, wzbudzając zainteresowanie, skupiając uwagę Polaków na Niemcach jako sąsiadach i partnerach.

Klopsztanga to motyw przewodni i zarazem logo projektu – symbol wymiany doświadczeń kulturowych, chęci dialogu z instytucjami kultury, organizacjami społecznymi i artystami z Nadrenii.

www.klopsztanga.de