W ślad za naszym projektem Klopsztanga i przy współudziale Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie oraz niemieckiego NRW Kultur International powstał polski program kulturalny w Nadrenii-Westfalii Klopsztanga. Polska bez granic. Inaugaracja odbędzie się w Kolonii 15 kwietnia.

Zapraszamy: