Film zrealizowany dla Goethe Institut o budynku spichlerza w Gliwicach.