Czy możliwa jest jeszcze szansa na drugie życie dla wieży ciśnień w Bytomiu? Nasza pracownia podejmie się wykonania, nieodpłatnie, wstępnej koncepcji architektonicznej rehabilitacji wieży ciśnień w Bytomiu, przy ul. Oświęcimskiej. Już od wielu lat jesteśmy zaangażowani w rehabilitację substancji poprzemysłowych:

Problem transformacji traktujemy jako szansę dla Bytomia jak i całego Śląska.

Wierzymy, że przed ostatecznym unicestwieniem, konieczna jest weryfikacja ewentualnych szans na nowe życie wieży. w porozumieniu z Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym i lokalną społecznością, postaramy się poszukać nadziei na utrzymanie tego, jednego z symboli Bytomia.