Celem tego projektu było znalezienie pomysłu na aranżację strefy wejściowej głównego hallu budynku Banku ING w Katowicach.

Zależało nam na wywołaniu swobodnej atmosfery służącej spotkaniom z klientami ale także nieformalnym rozmowom pracowników banku. Szukaliśmy zarazem możliwości zlokalizowania w jednym miejscu przestrzeni do coworkingu i relaksu z towarzyszącą całości, niewielką kawiarnią.