Dwie nasze realizacje Akademeia High School w Warszawie oraz Brama Miast w Łodzi nagrodzono w plebiscycie ICONIC Awards 2020 / Innovative Architecture.

ICONIC AWARDS: Innovative Architecture, ustanowiony przez German Design Council, jest niezależnym międzynarodowym konkursem architektoniczno-projektowym uwzględniający wzajemne oddziaływanie pomiędzy różnymi dyscyplinami. Nagrody przyznawane są wizjonerskim budynkom i innowacyjnym produktom we wszystkich sektorach architektury, budownictwa i nieruchomości oraz tzw. przemysłu wytwórczego. Przy wyłanianiu laureatów jury zwraca szczególną uwagę na całokształt realizacji premiując rozwiązania pochodzące z interakcji sztuki i rzemiosła w kontekście tworzenia innowacyjnej architektury.