• Lokalizacja: Warszawa, al. Jana Pawła II 23
 • Architekci Medusa Group + MHM: Łukasz Zagała, Przemo Łukasik, Florian Molzbichler, Sebastian Haselsteiner
 • Współpraca autorska: Dawid Beil, Miłosława Niezgoda, Aleksandra Nowak, Marko Maric, Magdalena Tamoń – Będkowska, Monika Rychlicka – Borzechowska, Maciej Rudecki, Joanna Jakimiuk, Magdalena Cichosz, Katarzyna Bobrowska, Patrycja Stołtny – Sapko, Natalia Duczmal, Jacek Pisarczyk, Kamil Szołtysek, Michał Sokołowski, Aleksandra Mazur, Michał Laskowski, Mateusz Małecki, Michał Gawron, Damian Mikrut, Adil Krasniqi
 • Konstrukcja: Buro Happold
 • Instalacje: Buro Happold
 • Projekt fasady: Studio Profil
 • Inwestor: STRABAG Real Estate
 • Generalny Wykonawca: STRABAG
 • Powierzchnia biurowa: ok 35 900 mkw
 • Projekt: 2019 – 2022

Budynek biurowo-administracyjny z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu

 • Lokalizacja: Warszawa, Żerań
 • Architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
 • Współpraca autorska: Wojciech Funkiewicz, Magdalena Kołłątaj, Jan Wichrowski, Marta Boryczka, Agnieszka Kuczyńska, Agnieszka Majcher-Lisowicz, Michał Sokołowski, Michał Laskowski, Mateusz Małecki, Krzysztof Weber, Michał Gawron, Tymoteusz Sapa, Aleksandra Mazur
 • Inwestor: CD PROJEKT S.A.
 • Architektura krajobrazu: Florabo, KASS
 • Konstrukcja i instalacje: WSP Polska
 • Projekt fasady: Studio Profil
 • Drogi: Civil Transport Designers s.c.
 • Ochrona p.poż.: PROTECT
 • Powierzchnia użytkowa: budynek: 5611,12 m2
 • Projekt: 2020-2022
 • Realizacja: 2022-2024

Projektowany budynek charakteryzuje się prostą prostopadłościenną formą, co wynika z przyjętego na wstępnym etapie projektowym założenia jak najmniej agresywnej ingerencji w otoczenie oraz położenia nacisku na maksymalną efektywność i elastyczność projektowanej kubatury z punktu widzenia przeznaczenia obiektu.

Architektura budynku operuje oszczędnymi środkami wyrazu, ale równocześnie stanowi indywidualną i oryginalną kompozycję przestrzenną, odpowiadającą wytycznym z Decyzji o WZiZT. Bryła budynku jest wynikiem optymalizacji przestrzeni użytkowej w jego wnętrzu, która zaprojektowana została w taki sposób, aby zapewnić funkcjonalną i efektywną aranżację. Przyjęta głębokość traktów oraz podział okien stwarzają wiele możliwości konfiguracji i sposobów podziału powierzchni w zależności od potrzeb Inwestora, zapewniając jednocześnie doskonały dostęp do światła dziennego dla wszystkich pomieszczeń biurowych.

Budynek posiada sześć kondygnacji naziemnych użytkowych, dwie kondygnacje podziemne oraz na dachu strefę techniczną oraz strefę użytkową.

Projektowany budynek ma zapewnić nowoczesną i funkcjonalną oraz maksymalnie elastyczną przestrzeń do komfortowej pracy biurowej, z uwzględnieniem specyficznych warunków pracy przemysłu gier video, oraz sprostać ambicjom Inwestora w zakresie stworzenia architektury będącej wizytówką przyszłego kampusu CD Projekt. Aktywizacja zdegradowanej, poprzemysłowej dzielnicy Warszawy, otwartość wobec jej mieszkańców, nacisk na rozwiązania proekologiczne i niskoemisyjne oraz odpowiedzialność i troska o naturę, którymi Inwestor kieruje się inicjując przedmiotowy projekt, stanowić będą podstawowe założenia projektowe kolejnych etapów inwestycji. Niniejsza koncepcją jest próbą całościowej odpowiedzi na tak postawiony problem projektowy, z uwzględnieniem postulatów Inwestora na każdym etapie i w każdym aspekcie życia obiektu oraz w ramach wszystkich uczestniczących w jego realizacji branż.

Budynek jest przyjazny dla środowiska, co przejawia się m.in. w niskim zużyciu energii, niskiej emisji do atmosfery, stosowaniu odpowiednich przyjaznych środowisku materiałów budowlanych i urządzeń technicznych. Na etapie niniejszego projektu założono wstępnie na każdej kondygnacji nadziemnej funkcję biurową, w parterach funkcję biurową i konferencyjną.

 • lokalizacja: Warszawa, ul. Twarda 2
 • architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
 • współpraca autorska: Dorota Pala, Natalia Sołjan, Anna Szuba-Białas, Izabela Moskal, Magdalena Stanik, Michał Laskowski
 • powierzchnia użytkowa: 528,08 m²
 • inwestor: TDJ sp. z o.o.
 • projekt: 2020
 • realizacja: 2020/2021
 • fotografie: Tomasz Zakrzewski
 • lokalizacja: Warszawa, ul. Elektryczna 2
 • architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
 • współpraca autorska: Izabela Moskal, Natalia Sołjan, Maja Gacka, Dorota Pala
 • system informacji wizualnej: David Racchi
 • inwestor: Martin Gimenez Castro, David Racchi
 • powierzchnia użytkowa: 172,6 m²
 • projekt: 2021/2022
 • realizacja: 2022
 • fotografie: Tomasz Zakrzewski
 • Lokalizacja: Warszawa, Żerań
 • Architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
 • Współpraca autorska: Wojciech Funkiewicz, Magdalena Kołłątaj, Jan Wichrowski, Marta Boryczka, Agnieszka Kuczyńska, Agnieszka Majcher-Lisowicz, Michał Sokołowski, Michał Laskowski, Mateusz Małecki, Krzysztof Weber, Michał Gawron, Tymoteusz Sapa, Aleksandra Mazur
 • Inwestor: CD PROJEKT S.A.
 • Architektura krajobrazu: Florabo, KASS
 • Konstrukcja i instalacje: WSP Polska
 • Projekt fasady: Studio Profil
 • Drogi: Civil Transport Designers s.c.
 • Ochrona p.poż.: PROTECT
 • Powierzchnia użytkowa: 4730,2 m2
 • Projekt: 2020-2021
 • Realizacja: 2021-2022

Głównym zadaniem projektowanego budynku jest uzupełnienie zapotrzebowania na miejsca parkingowe związane z ciągle powiększającą się kadrą pracowniczą firmy CD Projekt. Jednocześnie obiekt ma być uzupełniony o funkcje rekreacyjne stanowiące dodatkowy atut dla pracowników oraz okolicznej społeczności. Rozwiązania zastosowane w projekcie parkingu wielokondygnacyjnego są zgodne z ambicjami inwestora do stworzenia przestrzeni charakteryzującej się nie tylko wysoką jakością rozwiązań architektoniczna – funkcjonalnych ale również będących początkiem procesu zmian w poprzemysłowej dzielnicy Warszawy. Nacisk na rozwiązania proekologiczne i niskoemisyjne oraz odpowiedzialność i troska o naturę, którymi kieruje się Inwestor inicjując przedmiotowy projekt, stanowić będą podstawowe założenia kolejnych etapów inwestycji.

Bryła budynku parkingu zamkniętego jest wynikiem analizy oczekiwań inwestora oraz wytycznych planistycznych wyznaczonych w Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu wydanych dla działki. Zaprojektowano bryłę składającą się z dwóch kondygnacji podziemnych oraz dwóch kondygnacji nadziemnych. Od strony zachodniej, wyeksponowanej na istniejące budynki biurowe użytkowane przez Inwestora, zaprojektowano tarasowe uskoki kondygnacji nadziemnych obsadzone roślinnością pnącą się po pionowych fragmentach ściany. Od strony południowej, przy bramie wjazdowej do garażu, zaprojektowano podcień w parterze, wyznaczający strefę wjazdową do obiektu. Od strony wschodniej zaprojektowano elewację równolegle do nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej wg. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Na dachu bryły parkingu zamkniętego znajduje się przestrzeń rekreacyjna przeznaczona dla pracowników sąsiadującego kompleksu budynków biurowych. Przestrzeń rekreacyjna na dachu została ogrodzona lekką, ażurową siatką. Od strony zachodniej zaprojektowano wejście na dach rekreacyjny z poziomu parteru w formie pochylni o nieregularnym kształcie. Cała konstrukcja parkingu zamkniętego została pokryta perforowaną blachą polerowaną o nieregularnym profilu bocznym.

 • lokalizacja: Warszawa, ul. Grzybowska 62
 • architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
 • współpraca autorska: Dorota Pala, Anna Struska, Natalia Sołjan, Anna Szuba-Białas, Bartłomiej Karaś, Marta Kwolek, Michał Laskowski
 • instalacje: Roger Preston Polska
 • architektura budynków biurowych: JEMS Architekci
 • inwestor: dellia investments – Projekt Echo
 • powierzchnia użytkowa: ok. 985,45 m²
 • projekt: 2017-2018
 • realizacja: 2018
 • fotografie: Tomasz Zakrzewski
 • certyfikacja: BREEAM Excellent
 • lokalizacja: Warszawa, ul. Grzybowska
 • architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
 • współpraca autorska: Dorota Pala, Anna Szuba-Białas, Natalia Sołjan, Anna Struska, Natalia Krzeszowska, Bartłomiej Karaś, Michał Sokołowski, Mateusz Rymar, Krzysztof Weber
 • konstrukcja: Figura.team
 • projekt fontanny: TOMAR PPHW Marzenna Koźmian
 • instalacje: Roger Preston Polska
 • projekt zieleni: RS Architektura Krajobrazu
 • architektura budynków biurowych: JEMS Architekci
 • inwestor: dellia investments – Projekt Echo
 • powierzchnia użytkowa: 1 413,74 m
 • projekt: 2017-2018
 • realizacja: 2018-2019
 • fotografie: Tomasz Zakrzewski
 • certyfikacja: BREEAM Excellent
 • lokalizacja: Warszawa, ul. Wilcza
 • inwestor: Tacit Investment S.A.
 • architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
 • współpraca autorska: Aleksandra Nowak, Dorota Pala, Wojtek Funkiewicz, Magda Kołłątaj, Paulina Skalska, Kasia Chobot, Natalia Krzeszowska, Izabela Moskal, Magdalena Stanik, Weronika Korpalska, Anna Szuba-Białas, Anna Wawrzyniak, Tomasz Budziński, Monika Muszyńska, Michał Sokołowski, Mateusz Rymar, Michał Laskowski, Krzysztof Weber
 • powierzchnia całkowita:  11 830 m²
 • projekt: 2017
 • realizacja: 2020
 • certyfikat: LEED Gold
 • fotografie: Nate Cook, Juliusz Sokołowski
 • nagrody:
  • II miejsce w IV edycji konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof 2022”;
  • TOP Builder 2022;
  • The Plan Award 2021: zwycięzca w kategorii “Hospitality”;
  • w konkursie European Property Awards 2021-2022:
   • Zwycięzca nagrody w kategorii “Hotel Architecture Poland”;
   • “Hotel Interior Poland” ⭐⭐⭐⭐⭐;
   • “New Hotel Construction & Design Poland” ⭐⭐⭐⭐⭐;
   • “Bathroom Design Poland” ⭐⭐⭐⭐⭐;
   • nominacja w kategoriach: “Best New Hotel Construction & Design Europe”, “Best Hotel Interior Europe”, “Best Bathroom Design Europe”;
  • laureat Nagrody Architektonicznej POLITYKI 2020;
  • I miejsce w kategorii Hotel w konkursie Art in Architecture Festival wraz z Tacit Investment Polska S.A.

lokalizacja: Warszawa
architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
współpraca autorska: Rafał Stefanowski, Monika Rychlicka-Borzechowska, Magdalena Tamoń-Będkowska, Karolina Stejskał, Katarzyna Bobrowska, Michał Laskowski, Mateusz Małecki, Krzysztof Weber, Michał Gawron, Tymoteusz Sapa, Aleksandra Mazur, Michał Sokołowski
architektura krajobrazu: KASS – ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
konstrukcja: PKBI
instalacje: AER Polska
ochrona p.poż.: Janusz Woźniak
inwestor: Echo Investment
powierzchnia użytkowa: 13 300 m²
projekt: 2019-2020
realizacja: 2022

 • lokalizacja: Warszawa, Budynek Q22 – 35p.
 • architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
 • współpraca autorska: Dorota Pala, Agnieszka Pliwka, Natalia Krzeszowska, Anna Szuba-Białas, Marta Kwolek, Tomasz Budziński, Michał Sokołowski, Mateusz Rymar, Piotr Dećko, Michał Laskowski
 • grafiki: Kolektyf
 • inwestor: Echo Investment
 • powierzchnia użytkowa: 866,06 m²
 • projekt: 2016-2017
 • realizacja: 2017
 • fotografie: Tomasz Zakrzewski
 • lokalizacja: ul. Świętej Urszuli Ledóchowskiej 2, Warszawa – Wilanów
 • architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
 • współpraca autorska: Beata Bańka, Mariusz Okrajek, Anna Pawełczyk, Jarosław Przybyłka, Michał Sokołowski, Mateusz Rymar, Konrad Basan, Piotr Dećko, Michał Laskowski
 • SIW & grafiki: Kolektyf
 • inwestor: Tacit Investment S.A.
 • konstrukcja: Firma Inżynierska STATYK
 • instalacje: Cegroup
 • powierzchnia całkowita: 4961 m²
 • fotografie: Juliusz i Jędrzej Sokołowscy
 • projekt: 2015
 • realizacja: 2017
 • certyfikaty: LEED Platinum
 • nagrody:
  • ICONIC Awards 2020 / Innovative Architecture
  • European Property Award 2019 – 2020 – Grand Prix w kategorii: architektura obiektów użyteczności publicznej
  • Nominacja w European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2019
  • Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy – najlepszy budynek użyteczności publicznej
  • Nagroda Architektoniczna POLITYKI 2018 – wyróżnienie
  • Nagroda Roku SARP 2018 – wyróżnienie
  • Property Design Awards 2018 w kategorii Design – wnętrza: Obiekty Publiczne
 • lokalizacja: Warszawa
 • projekt wnętrz części wspólnych bud. biurowych: Medusa Group
 • architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
 • współpraca autorska: Dorota Pala, Natalia Krzeszowska, Bartłomiej Karaś, Anna Struska, Michalina Adamczyk, Anna Szuba-Białas, Anna Jabłońska, Michał Bienek, Grzegorz Dalmata, Michał Sokołowski, Konrad Basan, Mateusz Rymar
 • architektura budynków biurowych: JEMS Architekci
 • SIW: Kolektyf
 • grafiki: Kolektyf, Mamastudio
 • inwestor: Hala Koszyki Grayson Investments sp. z o. o. sp. k.
 • powierzchnia: 1180 m²
 • projekt: 2015-2016
 • realizacja: 2016
 • fotografie: Juliusz Sokołowski
 • nagrody:
  • Property Design Awards 2018 – nagroda specjalna jury,
  • Pierwsza nagroda w kategorii „Dzieło eksportowe architektów śląskich” w konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego 2017,
  • Grand Prix w III edycji konkursu o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy,
  • Nagroda Roku SARP 2016 – wyróżnienie,
  • Property Design Awadrs 2017 w kategorii „Design Wnętrze – Centrum Handlowe”,
  • Nagroda Architektoniczna Polityki 2016 – finalista.
 • lokalizacja: Warszawa
 • projekt: JEMS Architekci
 • architektura wnętrz hali oraz zagospodarowanie terenów zewnętrznych: Medusa Group
 • architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała
 • współpraca autorska: Dorota Pala, Natalia Krzeszowska, Bartłomiej Karaś, Anna Struska, Michalina Adamczyk, Anna Szuba-Białas, Anna Jabłońska, Michał Bienek, Grzegorz Dalmata, Michał Sokołowski, Konrad Basan, Mateusz Rymar
 • SIW: Kolektyf
 • grafiki: Kolektyf, Mamastudio
 • inwestor: Hala Koszyki Grayson Investments sp. z o. o. sp. k.
 • powierzchnia:
  • wnętrze: 1900 m²,
  • teren: 700 m²
 • projekt: 2015-2016
 • realizacja: 2016
 • fotografie: Daniel Rumiancew
 • projekt SIW: Medusa Group / Joanna Katańska / Kolektyf
 • nagrody:
  • Pierwsza nagroda w kategorii „Dzieło eksportowe architektów śląskich” w konkursie Architektura Roku Województwa Śląskiego 2017,
  • Grand Prix w III edycji konkursu o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy,
  • Nagroda Roku SARP 2016 – wyróżnienie,
  • Property Design Awadrs 2017 w kategorii „Design Wnętrze – Centrum Handlowe”
  • Nagroda Architektoniczna Polityki 2016 – finalista