Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Medusa Group Sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt pn.:

„Wprowadzenie innowacji procesowej w firmie MEDUSA GROUP poprzez tworzenie nowoczesnego systemu wizualizacji 3D budynków i obiektów, oraz ich prezentacji w rozszerzonej rzeczywistości”

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej w firmie Medusa Group poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii Covid-19.

Planowane efekty: wprowadzenie procedur oraz cyfrowych narzędzi, które umożliwią świadczenie znacznej części usług zdalnie bez utraty efektywności, poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami oraz usprawnienie dotychczas prowadzonych usług na rzecz klientów Wnioskodawcy.

Wartość projektu: 294 700,00 zł Dofinansowanie projektu z UE: 250 495,00 zł