projekty urbanistyczne

Tereny dawnej cementowni Jaworzno-Szczakowa
ulica tumska
osaka air(is)land
kopalnia michał
plac rady europy
plac wolności
plac piłsudskiego